Testování a čištění benzínových vstřikovačů

Moderní mikroprocesorový přístroj pro diagnostiku, statické i dynamické zkoušení a čištění vstřikovačů/vstřikovacích ventilů zážehových/benzinových motorů se separátní ultrazvukovou čističkou umožňuje testování až 8 vstřikovačů zároveň.


Při manuálním nebo automatickém testování lze

  • zjistit stav/výkon vstřikovačů/vstřikovacích ventilů
  • vyhodnotit na základě reálné simulace i vizuálně úhel a kvalitu rozstřiku/paprsku paliva
  • zjistit vstřikované množství paliva jednotlivých vstřikovačů
  • exaktně zjistit rozdíly mezi jednotlivými vstřikovači
  • vyhodnotit netěsnosti vstřikovačů
  • simulovat různé provozní režimy motorů ve vazbě na vstřikování paliva atd.